Så går ett drönaruppdrag till

Uppstart av jobb

Efter inledande kontakt och uppdragsbeskrivning skickas offert med estimerat pris. När detta godkänts försöker vi hitta ett datum som passar för båda parter. Det är önskvärt, men inte ett måste att beställare medverkar när flyguppdrag sker då det gör det enklare att få ut bästa möjliga resultat och båda parter nöjda.  

Leverans

Hur materialet lämnas över kan variera utifrån vad som passar bäst för beställaren. Rörligt materialet kan lämnas över direkt på plats eller om så önskas klippas/redigeras/efterbehandlas efter önskemål. Detsamma gäller för stillbilder.

Säkerhet

Vid ett flyguppdrag är säkerhet alltid av största vikt och därför kan planerade flygningar ställas in om vädret inte tillåter. Vi flyger inte i vindar över 12 m/s eller vid regn/åska. Om detta sker försöker vi hitta ett nytt passande datum så snart som möjligt.  Lättare snöfall, minusgrader (ner till -20 C) är dock inga problem. Likaså gäller flygning inomhus och över vatten. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra flygning om det riskerar att sätta människor i fara, exempelvis att flyga över folkmassor. Flygning nära flygplatser är också något att ta hänsyn till. Arlanda och Bromma tillåter inte drönare inom en radie av 5 km från landningsbanorna. Om annan flygplats berörs kan vi kontakta flygledartornet och söka tillstånd att få flyga inom området.

Faktura

Efter leverans skickas faktura enligt offert eller efter överenskommet pris. Fakturan har betalningsvillkor på  30 dagar.

Kvalitet och säkerhet

Många aktörer opererar drönare men endast ett fåtal har utbildning och licens, samt erfarenhet att utföra operationerna på ett lagligt och säkert sätt, samtidigt som bästa resultat uppnås. Spectral Productions är certifierade att flyga drönare upp till 25 kg och har samtliga försäkringar som krävs.  

Vi erbjuder allt från enmansoperationer där piloten tar ansvar för såväl förberedande planering, flygning samt bearbetning av materialet, till större projekt. I dessa kan drönaren opereras av två personer och ett team tillsätts för bearbetning och postproduktion. Vi kan även erbjuda en helhetslösning via vår samarbetspartner Klapp & Co där vi kan bygga ut produktionen helt efter behov. Vi kan också överlämna materialet till annan part för postproduktion. Allt efter dina önskemål. 

Utöver goda kunskaper kring handhavandet av drönaren och dess tillhörande utrustning har företaget även goda kunskaper i redigering och bearbetning av både fotografier och rörlig bild.  Detta avser även 2d- och 3d-mappning av mark, byggnader och landskap. Spectral Production har arbetat med film-produktionsbolag, reklambyråer och fastighetsbolag.

Spectral Productions är certifierade av Transportstyrelsen (UAS Kategori 2)

Ansvarsförsäkring från Svedea på 750 000 SDR i enlighet med EG-förordning 785/2004.

GDPR-utbildning är genomförd via JPInfonet.

Spridning av material

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information. Tillståndet söks hos Lantmäteriet. Om film eller foto överlämnas till uppdragsgivaren och inget annat avtalats, åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder. För mer information och ansökan besök Lantmäteriets hemsida.